Cairo, København, Oslo og Kathmandu – sounds Odd, doesn’t it?

Thomas, Suzan fortalte at du har gode forbindelse i – var det Nepal? – for utarbeidelse av websider. Jeg vil svært gjerne snakke med deg om dette, helst så snart som mulig, da vi håper å kunne ha sidene ferdige til begynnelsen av mars. … dette meget beskedne og uskyldige spørgsmål havde Bjørn gemt væk…

Rate this: