Hvis du ligesom jeg ikke ved hvad qwerty er, så læs her!

qwerty er en forfatterfaglig platform, der gennem deling af kunstnerisk viden, praksis og erkendelse udvikler danske forfatterskaber og opbygger kollegialt fagligt netværk. Målet er at skabe et blivende udviklingsrum, hvor forfattere har mulighed for at fundere egen praksis, reflektere over egen proces og få afklaret udviklingsmuligheder.

Rate this:

Godt gaaet af Mette!

… den glæder jeg mig altså til at læse. Og måske får jeg lejlighed til at længdespytte.

Rate this: